Entreprenad & Fasad

Med kundanpassade format, lösningar och spetskompetens inom material och ytor för exteriöra och interiöra sammanhang effektiviserar vi dina projekt. Vi har ett väl utvecklat distributionsnätverk med hög närvaro och leveransprecision på den skandinaviska marknaden. Flera av våra produkter är BASTA-certifierade och uppfyller våra höga krav på dokumentation.

Våra material 

Vi erbjuder dig

Hållbarhetsstrategi

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Läs mer i vår broschyr!

Sortiment inom entreprenad & fasad

Vi effektiviserar era projekt

Vi identifierar rätt material till rätt plats och applikation.

Vi rekommenderar rätt infästning.

Vi säkerställer att produkterna uppfyller gällande krav.

Vi bistår med certifikat och dokumentation.

Vi optimerar och kapar material efter behov.

Vi ansvarar för logistik och instruktioner till montörer.

Vi erbjuder dig

Hög tillgänglighet och snabba leveranser

Våra kontor och lager finns i Kungsbacka söder om Göteborg, Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Med vår närvaro garanterar vi hög tillgänglighet och snabba leveranser.

Kundanpassade format direkt från sågen

Våra anläggningar är utrustade med automatsågar och kapmaskiner som gör att vi kan leverera skivor enligt dina önskemål.

Support och rådgivning genom hela projektet

Vi bidrar med expertis och rådgivning under hela projektet, från planering och materialoptimering till dokumentation, miljömärkningar och logistik. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för ert projekt!

Hållbarhet

gops hållbarhetsarbete genomsyrar hela företaget och utgår från att allt hänger ihop. Hållbarhet är viktigt för oss dels från ett miljöperspektiv men också i arbetet med att utveckla och införa produkter, hur vi återvinner och hanterar avfall, i våra sociala relationer och i vårt sätt att öka vår tillväxt. Att göra rätt från början är viktigt både för miljön men också för att undvika extra arbetsbörda och kostnader, vilket bidrar till ett hållbart företagande och nöjda kunder.

För att säkerställa att vi arbetar med miljöfrågor som ger nytta från ett globalt perspektiv har vi valt att koppla vårt miljö- och hållbarhetsarbete till FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Kontakt och prover

Vi på gop finns tillgängliga för frågor och förfrågningar. Ta kontakt med vår säljavdelning!

Till toppen