Miljömärkningar
& Miljöbedömningar

Vi på gop arbetar ständigt med pågående förbättringsarbete för att kontinuerligt minska vår miljöpåverkan. Vi håller oss uppdaterade inom skandinavisk miljölagstiftning och har ett pågående utvecklingsarbete inom hållbarhet.

FSC®

FSC går hand i hand med vårt skandinaviska hållbarhetsarbete och flera av våra träfiberbaserade produkter är FSC-certifierade. gop innehar FSCs Spårbarhetscertifiering enligt Chain of Custody, vilket är en viktig del för att garantera en obruten spårbar kedja till våra kunder.

FSC – Forest Stewardship Council® är en internationell oberoende organisation som arbetar för att världens skogar brukas mer hållbart, vilket innebär att skogen sköts på ett sätt som tar hänsyn till både miljön och de sociala och ekonomiska behoven hos de som är beroende av skogen.

Skogar är avgörande för vår överlevnad och vi måste alla göra vår del för att skydda dem. Du visar att du tar ansvar och gör skillnad genom att köpa FSC-certifierade produkter.

gop Licensnr: FSC-C186354
gop Certifikatsnr: NC-COC-072044
FSC COC Certificate gop Sverige AB

Mer info om FSC

Basta-registrerade produkter

Flertalet av våra produkter inom Bygg & Trädgård är BASTA-registrerade. Det innebär att vi kan styrka att produkterna klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.

EU:s lagstiftning REACH är kärnan i BASTA: s krav på kemiskt innehåll. BASTA vänder sig till alla som vill göra medvetna materialval i syftet att fasa ut ämnen med farliga egenskaper, till exempel fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter, byggkonstruktörer eller privatpersoner.

Mer info om BASTA

REACH och RoHs

EU har världens strängaste kemikalielagstiftning och produktlagstiftningar. Med dokumentation inom REACH och RoHS kan vi styrka att produkter från våra leverantörer är säkra.

REACH står för Registration, Evaluation, Athorisation and registriction of Chemicals.

REACH är en förordning som har tagits fram för att stärka skyddet av människors hälsa och miljön mot de risker som kemikalier kan utgöra och för att öka kemikalieindustrins konkurrenskraft i EU-länderna. 

RoHS står för Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment.

Mer info om REACH
Mer info om RoHS

Till toppen