ABS

Mycket slagsegt material som är utmärkt att vakuumforma och bearbeta. Materialet har bra beständighet mot t.ex vatten, oorganiska salter, alkalier och vissa syror. Grundutförandet är naturfärgat eller ljusbrunt, men infärgningsmöjligheterna är obegränsade.

ABS Narv

Utmärkt till en mängd olika applikationer som kräver hög slagtålighet, t.ex industriapplikationer eller takboxar. Materialet går att varmforma och kan fås i en mängd olika färger, med olika ytstrukturer och additiv för utökad exempelvis UV-stabilitet, slagstyrka och brandklass.

Till toppen