Våra kärnvärden

Vi har skapat vår värdegrund tillsammans och det är så vi ska använda den. Den beskriver hur vi är och agerar, både mot varandra och i våra samarbeten med kunder och externa partners. När vi följer värdegrunden är vi som bäst: effektiva, konkurrenskraftiga och på väg mot våra mål.

FRAMÅT

Det finns mycket att utveckla och förbättra i vår bransch, och det är vår nyfikenhet på alla dessa möjligheter som driver oss framåt. Vi vågar utmana det konventionella i vår strävan att skapa långsiktigt hållbara resultat – för våra kunder, våra leverantörer och oss själva.

TILLSAMMANS

Genom engagemang och nära samarbete bidrar vi till konkurrenskraft och framgång i hela värdekedjan. Vi kommunicerar öppet och med respekt – för varandra, våra kunder och oss själva. Vi är lyhörda och tar tillvara på den kreativitet, kompetens och erfarenhet vi möter varje dag för att alltid kunna erbjuda marknadens bästa lösningar.

närvaro

Vi är ett familjeföretag med lokal närvaro över hela Skandinavien. Vi agerar snabbt och anpassar erbjudandet för den verklighet varje enskild kund möter varje dag. Vi är en prestigelös, personlig och tillgänglig samarbetspartner som är enkel att göra affärer med. Vårt fokus är på långsiktiga relationer.

KOMPETENS

Vår gedigna materialkunskap, produktexpertis och 50-åriga branscherfarenhet ger oss ett unikt perspektiv på marknaden och våra kunders behov. Med väletablerade affärsmodeller och optimerade logistikflöden, skapar vi kostnadseffektiva lösningar för våra kunder. Det är just denna kombination som gör oss till en trygg och pålitlig samarbetspartner.

Till toppen