Integritetspolicy

Personuppgifter

Vi värnar om din integritet och vår målsättning är att alltid skydda dina personuppgifter efter bästa förmåga. Det är vår målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Med denna policy vill vi förtydliga vilken slags information vi samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på vår webbplats i samband med köp, intresseanmälan, prenumeration på nyhetsbrev, frågeformulär eller annat utlämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter enligt nedan.

GLASFIBER & PLASTPRODUKTER AB, (”GLASFIBER & PLASTPRODUKTER AB”/”vi”), 556637-4772, Box 10300, SE-434 37 Kungsbacka är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på webbplats genom cookies. De personuppgifter som vi behandlar är ditt , namn, kön, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra webbplats, betalningslösningar och betalningsprocesser. Behandling i syfte att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser kan inkludera behandling där dina personuppgifter överförs till andra bolag inom GLASFIBER & PLASTPRODUKTER AB:s koncern och tredjepartsleverantörer för att ingå som analysunderlag. Personuppgifterna kan då även komma att samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningsregister.

Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU, samt att dina personuppgifter överförs till, och behandlas av, andra bolag inom GLASFIBER & PLASTPRODUKTER AB:s koncern i ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagar och regler. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. GLASFIBER & PLASTPRODUKTER AB iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.

Genom att godkänna policyn på webbplats i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES.

Om hela eller delar av GLASFIBER & PLASTPRODUKTER AB:s verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

GLASFIBER & PLASTPRODUKTER AB använder Googles annonstjänster. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data här.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

GLASFIBER & PLASTPRODUKTER AB använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos GLASFIBER & PLASTPRODUKTER AB sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund/medlem sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra GLASFIBER & PLASTPRODUKTER AB:s åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans och garantiåtaganden.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på webbplats. Den kan alltså inte skickas per e-post.

GLASFIBER & PLASTPRODUKTER AB vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till GLASFIBER & PLASTPRODUKTER AB förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna GLASFIBER & PLASTPRODUKTER AB korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: info@gop.se. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Länkar

Webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart webbplats; gop.se, store.gop.se, store-no.gop.se, multiglas.se, golvguiden.se, takplast.se, takplast.no och woodlon.se  När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att GLASFIBER & PLASTPRODUKTER AB inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicy

GLASFIBER & PLASTPRODUKTER AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på webbplats.

Cookies

Läs mer om cookies här.

Har ni frågor gällande vår integritetspolicy, användandet av cookies eller allmänna frågor rörande behandling av dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta vår kundtjänst. Ni kan nå vår kundtjänst genom att maila oss på: info@gop.se eller genom vårt kontaktformulär. Vi behandlar mail och order vardagar måndag-fredag 08.00-17.00

Till toppen