TRANSPARENT BULLERAVSKÄRMNING MED UNIKA DESIGNMÖJLIGHETER

Vi har lång erfarenhet och kunskap inom lösningar av akryl och polykarbonat som bulleravskärmning vid väg, bro och järnväg. Med våra högkvalitativa transparenta skivmaterial erbjuder vi unika designmöjligheter och oslagbar totalekonomi. Kontakta oss gärna redan i idéstadiet, vi bistår med kunskap, råd och dokumentation genom hela projektet.

Välj rätt material till dina bullerskydd

Case: PLEXIGLAS® Soundstop på Nordreälvbron


PLEXIGLAS® Soundstop – Unika designmöjligheter och oslagbar totalekonomi
Världsledande material för transparent bulleravskärmning med oslagbar livslängd och egenskaper som gör PLEXIGLAS® Soundstop till det mest ekonomiska alternativet över tid. Akrylskivorna gör det möjligt att skapa bulleravskärmning med stora transparenta ytor och unik design tack vare stora variationer i färg och form. Med ett färre antal stolpar kan du utöver goda designmöjligheter även räkna med stora kostnadsfördelar. PLEXIGLAS® Soundstop har dessutom mycket hög transparens och optisk kvalitet.

Fördelar med BULLERSKYDD AV PLEXIGLAS® Soundstop

› Unika designmöjligheter inom färg och form
› Upp till 8 x 2 meter stora skivor
› Extremt motståndskraftigt mot väder och åldrande
› Mer slagtåligt och lättare än glas
› PLEXIGLAS® BirdGuard erbjuder fågelskydd med integrerat mönster
› 30 års garanti mot gulning
› Certifierade enligt ZTV-Lsw 06, EN1793 och EN1794
› Materialet går att återvinna

Våra material för Bullerskydd

transparenta bullerskydd med unika designmöjligheter

PLEXIGLAS® Soundstop är transparenta akrylskivor för bulleravskärmning med unika designmöjligheter och oslagbar totalekonomi. Skivorna finns i ett flertal transparenta färger och materialet kan anpassas till varje projekt, t.ex genom screentryck/borstade ränder, bockning, sågning eller fräsning.  Bullerskärmarna möter kraven ZTV-Lsw 06, EN 1793 och EN 1794.  PLEXIGLAS® Soundstop har upp till 30 års garanti. Materialet går att återvinna.

Läs mer om Plexiglas Soundstop

TRANSPARENT akryl med integrerat fågelskydd

PLEXIGLAS® Soundstop Birdguard har ett unikt integrerat mönster för fågelskydd. Materialet har samma ljuddämpande egenskaper som PLEXIGLAS® Soundstop. Materialet går att återvinna.

Läs mer om Plexiglas Soundstop Birdguard

Polykarbonat för bulleravskärmning

Polykarbonat/PC kännetecknas främst av mycket hög slagtålighet. Produkten används ofta i offentliga applikationer där slagtålighet är ett centralt krav. I Sverige används den även en hel del i bullerskärmar. Polykarbonatskivor för bullerskärmar produceras främst i 12 mm tjocklek men går även att beställas upp till 20 mm. Materialet går att återvinna.

Läs mer om polykarbonat

Inspiration bullerskydd

BULLERSKYDD MED INTEGRERAT FÅGELSKYDD PLEXIGLAS® Soundstop finns med integrerat fågelskydd och oslagbara möjligheter inom färg och form.

BULLERAVSKÄRMNING AV AKRYLSKIVOR MED UNIK HÖJD Längs E20 i Partille, Göteborg, finns bullerskärmar av PLEXIGLAS® Soundstop Birdguard 20 mm i färgen Float Green. Projektet är unikt i Sverige just på grund av höjden på akrylskivorna som vid vissa punkter mäter hela 6 meter. Akrylskivorna har ett integrerat mönster för fågelskydd.

PLEXIGLAS® SOUNDSTOP GS CC HAR INTEGRERAT SPLITTERSKYDD De slagtåliga akrylskivornas motståndskraft jämfört med glas och akrylplast utan splitterskydd illustreras i filmen, test enligt EN1749-2.

Välj rätt material till transparenta bullerskärmar

Boverket har uttryckt att buller är den miljöstörning som berör flest antal människor i Sverige. Befolkningsökningen i storstäderna gör dessutom att bostäder måste byggas allt närmre kraftigt trafikerade bilvägar och spårtrafik samtidigt som trafiken ökar.

Bullerskärmar, eller bullerplank som de ibland kallas, är effektiva för att dämpa oönskat ljud från exempelvis väg- och tågtrafik. När de görs i ett genomsiktligt material bevaras utsikten både för kringboende och för dem som färdas på väg och räls. I Europa och övriga världen är skivor av akryl (PMMA) sedan många år förstahandsvalet för att bygga transparenta bullerskärmar.

PLEXIGLAS® Soundstop tillverkas av akrylplast och ger effektiv ljuddämpning. Jämfört med alternativa material ger skivorna dessutom överlägsen totalekonomi över tid. Tack vare pris, montagemöjligheter och livslängd finns det exempel på projekt som har resulterat i betydande kostnadsbesparingar, med minst dubbla livslängden.

Större skivor ger bättre prisbild

PLEXIGLAS® Soundstop har en styvhet och ett utbud av tjocklekar (15, 20 och 25 mm) som gör att även större skivor uppfyller europastandardens krav på lasttålighet och nedböjning. Med större skivor kan man minska antalet stolpar och övrig konstruktion. Det ger både estetiska och ekonomiska fördelar.

PLEXIGLAS® Soundstop finns i storlekar upp till 2×8 meter. Även stora skivor går ofta att använda utan annan infästning än att den sitter fastklämd i konstruktionen på tre eller fyra sidor, beroende på vilken last från vind och snöröjning som är aktuell att räkna med.

Överlägsen livslängd

Akrylplast (PMMA) kännetecknas av hög ljustransmission, mycket gott uv-skydd och mycket goda optiska egenskaper. Materialet har dessutom mycket lång livslängd.

Maximal säkerhet

Akrylskivor har hög slagtålighet. Om en olycka trots allt skulle göra att skivan bryts sönder så har PLEXIGLAS® Soundstop GS CC dessutom ingjutna polyamidtrådar som håller samman delarna och förhindrar att fragment faller ner. Det ger ytterligare säkerhet, exempelvis vid broar.

Designmöjligheter och fågelskydd

PLEXIGLAS® Soundstop finns i ett flertal transparenta kulörer och materialet kan anpassas till varje projekt, exempelvis genom screentryck, borstade ränder, bockning och frästa mönster.

PLEXIGLAS® Soundstop BirdGuard har ingjuten print för att hindra att fåglar flyger emot skivan och skadar sig. Skivan har fått mycket bra resultat i tester med fåglar i flygtunnel – den skyddar fåglar med mer än 80 procent jämfört med klara skivor. Även ovannämnda GS CC uppfyller denna funktion.

Fri utsikt och kraftigt reducerat trafikbuller

När den drygt 50 år gamla Nordreälvbron rustas upp sker det med en specialutvecklad kombination av stålräcken och bullerskärmar av Plexiglas Soundstop.

– Vid renoveringen av Nordreälvbron i Kungälv har Trafikverket valt Plexiglas Soundstop till bullerskärmarna, med hänsyn till kravbilden när det gäller bland annat ljuddämpning, säkerhet, livslängd och design, säger Johan Eliasson, samordnare från Nordic Road Safety, NRS.

NRS arbetar med vägutrustning för trafiksäkerhet och erbjuder utveckling, testning samt montage av räcken och bullerskärmar. I projektet Nordreälvbron är de underentreprenör till Implenia som har uppdraget från Trafikverket. Bullerskärmarna levereras av den skandinaviska materialleverantören gop.

Renoveringens omfattning

Nordreälvbron i Kungälv har tidigare varit öppningsbar, en funktion som inte används längre. Renoveringen omfattar därför att riva och byta ut befintlig stålklaff inklusive motvikter och maskineri till en fast brodel. Bron får också en ny kantbalk, nya räcken med bullerskärmar av PLEXIGLAS® Soundstop samt belysning och beläggning. Det ska också tillkomma busskörfält, när ombyggnaden är klar kommer bron att ha sex körfält mot tidigare fyra.

Specialutvecklad konstruktion

Konstruktionen med bullerskyddet och räcket har NRS utvecklat specifikt för denna bro.

– Vi har monterat Plexiglas Soundstop på ett räcke som vi har arbetat med tidigare. En stålram runt bullerskärmarna håller dem på plats. Vi har lagt ner mycket jobb på design, beräkningar och tester. Att leva upp till kravbilden innebär en rejäl process, där ingår också att redovisningen av våra beräkningar ska godkännas. Det arbetet har vi igen framöver, då konstruktionen kommer att kunna användas som en standardlösning i framtida projekt, säger Johan.

Han tillägger att Soundstop-materialet är lättarbetat och effektivt. Totalt monteras 1 017 klara och frostblå transparenta akrylskivor, som mäter 2×2 meter, på en sammanlagd sträcka av 2 kilometer.

Säkerhet ur flera aspekter

När man monterar bullerskärmar på utsidan av räcket får det inte påverka tredje part eller räckets tänkta funktion. Det får till exempel inte trilla ner lösa delar vid en eventuell påkörning. Trafikverket har valt Plexiglas Soundstop GS CC, med ingjutna PE-trådar som håller fast eventuellt splitter. Trådarna fungerar även som fågelskydd och minskar risken för att fåglar ska flyga in i skärmen med mer än 80 procent.

Drastiskt minskad ljudvolym

Även tidigare har det skett en succesiv förbättring av trafikmiljö och säkerhet på Nordreälvbron. Man hade bland annat monterat bullerskärmar av polykarbonat, som efter hand har blivit slitna och trasiga. Nu väljer Trafikverket alltså Soundstop istället.

– Den pågående upprustningen kommer att innebära stor skillnad, det är det redan i dag. Jag är inte intillboende, men har besökt byggarbetsplatsen många gånger och jag upplever en stor skillnad i miljön nedanför bron. Ljudvolymen har redan gått ner drastiskt. Och den kommer förmodligen att minska ännu mer när vi blir klara med den östra sidan, det håller undan bullerspridningen ännu mer när skärmarna sitter uppe på båda sidor, säger Johan.

Tidplan

Renoveringen av bron inleddes i november 2019 och beräknas vara slutförd under sommaren 2022. Bullerskärmarna på själva bron beräknas vara monterade sommaren 2021, och längs anslutningssträckan under tidig höst.

– Det kommer att bli intressant med utvärderingen när allt är färdigt, och att se livslängden på sikt. Vi räknar med att lösningen kommer att hålla länge, avslutar Johan.

Fakta Nordreälvbron

Byggår: 1968
Längd: 956 meter
Segelfri höjd: 12,5 meter.
Nya räcken: Nordic R H4b
Nya bullerskärmar: Plexiglas Soundstop GSCC 20 mm Akryl
Leverantör: bullerskärmar: gop

Vi effektiviserar era projekt

Vi identifierar rätt material till rätt plats och applikation.

Vi rekommenderar rätt infästning.

Vi säkerställer att produkterna uppfyller gällande krav.

Vi bistår med certifikat och dokumentation.

Vi optimerar och kapar material efter behov.

Vi ansvarar för projektanpassad logistik och instruktioner till montörer.

Vi erbjuder dig

Hög tillgänglighet och snabba leveranser

Våra kontor och lager finns i Kungsbacka söder om Göteborg, Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Med vår närvaro garanterar vi hög tillgänglighet och snabba leveranser.

Kundanpassade format direkt från sågen

Våra anläggningar är utrustade med automatsågar och kapmaskiner som gör att vi kan leverera skivor enligt dina önskemål.

Support och rådgivning genom hela projektet

Vi bidrar med expertis och rådgivning under hela projektet, från planering och materialoptimering till dokumentation, miljömärkningar och logistik. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för ert projekt!

Kontakta våra möjliggörare

Är du arkitekt eller projektledare inom buller och vill veta mer om våra transparenta skivmaterial för bulleravskärmning? Vi har lång erfarenhet inom bulleravskärmning för många olika miljöer och projekt.

Vi finns tillgängliga med personlig support för frågor och förfrågningar, kontakta oss direkt eller fyll i kontaktformuläret så återkommer vi till dig.

Jan Larsson, Account Manager Bullerskydd
+46 733 71 27 22
jan.larsson@gop.se

Privatpersoner hänvisas till våra återförsäljare.

    Genom att skicka in detta formulär godkänner du att dina uppgifter behandlas enligt gops Integritetspolicy.
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Till toppen