Visselblåsar­funktion

gop Sverige AB strävar efter att upprätthålla en god affärskultur och motverka korruption och andra oegentligheter. Så kallade visselblåsare spelar en central roll för att värna och främja viktiga värden i ett demokratiskt samhälle, såsom öppenhet och transparens. gop Sverige ABs Visselblåsarfunktion är ett led i organisationens arbete med att förebygga och upptäcka missförhållanden samt att skydda visselblåsare, som rapporterar om missförhållanden.

Länk till visselblåsarfunktion finns här: https://wbreport.amo.kpmg.se/556119-0793
Visselblåsarfunktion via telefon: 0771401630

Läs mer om gop Sveriges visselblåsarfunktion här.

Till toppen