Kvalitet & Miljö

Certifierade för kvalitet och miljö sedan 2004

Inom gop arbetar vi ständigt för att förbättra vår verksamhet och för att uppfylla våra kunders krav på produktutbud, kunskap och logistik. Arbetet pågår fortlöpande. Vi strävar alltid efter att överträffa våra kunders önskemål och att ta största möjliga miljöhänsyn i varje enskilt fall. Sedan februari 2004 är vi certifierade för både kvalitet enligt ISO 9001 och miljö enligt ISO 14001.

Handhavande- och säkerhetsinformation finns att tillgå för samtliga våra produkter. Vi är även anslutna till FTI och flera av våra produkter är registrerade enligt BASTA.

Läs vår Kvalitets- och Miljöpolicy

Bureau Veritas Certification ISO 9001Bureau Veritas Certification ISO 14001

Till toppen