Vores kvalitets- og miljøpolitik

I Sverige har vi siden februar 2004 været kvalitetscertificeret i henhold til ISO 9001 og miljøcertificeret i henhold til ISO 14001. Arbejdet med at certificere hele koncernen i Skandinavien begynder i januar 2020. I forhold til ISO arbejder vi i øjeblikket på overordnede mål for leveringssikkerhed, kundetilfredshed, transport og CO2-udledninger fra firmabiler.

gop ISO 9001 14001 certifikat DK

gop  ISO 9001 14001 certifikat ENG

Aktiviteter

Vi leverer plast halvfabrikata i pladeformat til industrielle formål samt supplerende plastprodukter til industri-, bygge- og anlægsvirksomheder. For at opfylde både interne og eksterne krav har vi valgt at ind’føre et Ledelsessystem for kvalitets- og miljø, i henhold til kravene i ISO 9001 :2015 og ISO 14001:2015.

Tilgang

Vores produkter og tjenester skal repræsentere markedsledende teknologi og kvalitet i hvert af de nuværende segmenter og opfylde vores kunders krav til tilgængelighed, sortiment, applikationsrådgivning og teknisk service. Vivil arbejde langsigtet med vores markedsføring og skabe gode forretningsforbindelser med vores kunder. Med kvalificeret personale og markedsledende leverandører er vi en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed med store ressourcer og særlige
kompetencer inden for vores forretningsområder.

Miljøpåvirkning

Vores direkte miljøpåvirkning er det energi- og materialeforbrug og den affaldsproduktion, der finder sted på vores anlæg i Sorø, Kungsängen, Spånga og Oslo. Vores indirekte miljøpåvirkning er dels vores leverandørers varer, og hvordan de fremstilles og transporteres, og dels hvordan vores kunder bruger varerne.

Bæredygtighedsarbejd

Vores bæredygtighedsarbejde gennemsyrer alt, hvad vi gør. Arbejdet med at introducere produkter, affaldshåndtering, vores sociale relationer og den måde, vi øger vores vækst på. Vores fokus er på at gøre det rigtige fra starten, både af hensyn til miljøet, men også for at undgå ekstra arbejdsbyrde og omkostninger. Vores arbejde fører til en bæredygtig forretning og tilfredse kunder.

Vores kvalitets- og miljøpolitik betyder, at:

 

Petra Carnbäck
CEO
Kungsbacka, 2021-11-24

Til toppen