Vores kvalitets- og miljøpolitik

I Sverige har vi siden februar 2004 været kvalitetscertificeret i henhold til ISO 9001 og miljøcertificeret i henhold til ISO 14001. Arbejdet med at certificere hele koncernen i Skandinavien begynder i januar 2020. I forhold til ISO arbejder vi i øjeblikket på overordnede mål for leveringssikkerhed, kundetilfredshed, transport og CO2-udledninger fra firmabiler.

gop  ISO 9001 14001 certifikat SV

gop  ISO 9001 14001 certifikat NO

gop  ISO 9001 14001 certifikat ENG

Aktiviteter

Vi leverer halvfabrikata af plast til industriel anvendelse samt supplerende plastprodukter til industri-, bygge- og anlægsvirksomheder. Som en del af vores bestræbelser på at opfylde både interne og eksterne krav, har vi valgt at indføre et kvalitets- og miljøledelsessystem i henhold til kravene i ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

Tilgang

Vores produkter og tjenester skal repræsentere markedsledende teknologi og kvalitet i hvert aktuelt segment og opfylde vores kunders krav til tilgængelighed, sortiment, applikationsrådgivning og teknisk service. Vi vil arbejde langsigtet med vores markedsføring og stræbe efter gode samarbejdsforbindelser med vores kunder. Med kvalificeret personale og markedsledende leverandører skal vi opfattes som en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed med store ressourcer og særlig ekspertise inden for vores produktområde.

Miljøpåvirkning

Vores direkte miljøpåvirkning er energi- og materialeforbruget og affaldsproduktionen, der finder sted på vores fabrikker i Kungsbacka, Spånga, Oslo og Sorø. Vores indirekte miljøpåvirkning er dels vores leverandørers varer og den måde, hvorpå de fremstilles og transporteres, dels hvordan vores kunder bruger varerne.

Bæredygtighedsarbejd

Vores bæredygtighedsarbejde gennemsyrer alt, hvad vi gør; introduktion af produkter, affaldshåndtering, vores sociale relationer og den måde, hvorpå vi øger vores vækst. Vores fokus er på at gøre det rigtige fra starten, dels af hensyn til miljøet, men også for at undgå ekstra arbejdsbyrder og omkostninger. Vores arbejde bidrager til en bæredygtig forretning og tilfredse kunder.

Vores kvalitets- og miljøpolitik betyder, at:

 

Petra Carnbäck
CEO
Kungsbacka, 2020-08-07

Til toppen