Våre retningslinjer for kvalitet og miljø

Vi er sertifisert for både kvalitet i samsvar med ISO 9001 og miljø i samsvar med ISO 14001 i Norge siden januar 2021. Arbeidet med å sertifisere hele konsernet i Skandinavia startet i 2020. I forbindelse med arbeidet med ISO, arbeider i vi dag med overordnede mål for leveringspresisjon, kundetilfredshet, transport og CO2-utslipp fra firmabiler. Vi har vært sertifisert i samsvar med ISO 9001 og ISO 14001 i Sverige siden februar 2004.

gop  ISO 9001 14001 certifikat NO 
gop  ISO 9001 14001 certifikat ENG

Virksomhet

Vi leverer halvfabrikata i plast til  industrielle applikasjoner. samt komplementære plastprodukter til industri, byggehandel og annleggsfirmaer. Som en del av vår innsats for å møte både interne og eksterne krav, har vi valgt å innføre et kvalitets- og miljøstyringssystem i henhold til kravene i ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

Tilnærming

Våre produkter og tjenester skal representere markedsledende teknologi og kvalitet i hvert nåværende segment og møte våre kunders krav om tilgjengelighet, sortiment, applikasjonsrådgivning og teknisk service. Vi skal jobbe langsiktig med vår markedsføring og strebe etter gode forretningsforbindelser med våre kunder. Med kvalifiserte medarbeidere og markedsledende leverandører skal vi oppfattes som et kvalitets- og miljøbevisst selskap med store ressurser og spesialkompetanse innen vårt produktområde.

Miljøpåvirkning

Vår direkte miljøpåvirkning er energi, materialforbruk og avfallsproduksjonen som foregår ved våre anlegg i Kungsbacka, Spånga og Oslo. Vår indirekte miljøpåvirkning er delvis leverandørenes varer og måten de produseres og transporteres på, og delvis hvordan våre kunder bruker varene.

Bærekraftig arbeid

Vårt bærekraftsarbeid gjennomsyrer alt vi gjør; innføring av produkter, avfallshåndtering, våre sosiale relasjoner og måten vi øker vår vekst på. Vårt fokus er å gjøre det rette fra starten, delvis for miljøets skyld, men også for å unngå ekstra arbeidsbelastning og kostnader. Vårt arbeid bidrar til bærekraftig virksomhet og fornøyde kunder.

Vår kvalitet og miljøpolicy innebærer at:

 

Petra Carnbäck
Administrerende direktør
Kungsbacka, 2020-08-07

Til toppen