Våre retningslinjer for kvalitet og miljø

Vi er sertifisert for både kvalitet i samsvar med ISO 9001 og miljø i samsvar med ISO 14001 i Norge siden januar 2021. Arbeidet med å sertifisere hele konsernet i Skandinavia startet i 2020. I forbindelse med arbeidet med ISO, arbeider i vi dag med overordnede mål for leveringspresisjon, kundetilfredshet, transport og CO2-utslipp fra firmabiler. Vi har vært sertifisert i samsvar med ISO 9001 og ISO 14001 i Sverige siden februar 2004.

gop  ISO 9001 14001 certifikat NO 
gop  ISO 9001 14001 certifikat ENG

Virksomhet

Vi leverer halvfabrikata plastplater til industrielle bruksområder samt komplementære plastprodukter til industri-, hage- og byggefirmaer. For å oppfylle både interne og eksterne krav har vivalgt å innføre et kvalitets- og miljøstyringssystem isamsvar med kravene i ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

Tilnærming

Våre produkter og tjenester skal representere markedsledende teknikk og kvalitet i hvert gjeldende segment, og møte våre kunders krav til tilgjengelighet, sortiment, applikasjonsrådgivning og teknisk service. Vi skaljobbe langsiktig med vår markedsføring og skape gode forretningsforhold med våre kunder. Med kvalifiserte medarbeidere og markedsledende leverandører er vi et kvalitets- og miljøbevisst selskap med store ressurser og spesialkompetanse innen våre forretningsområder.

Miljøpåvirkning

Vår direkte miljøpåvirkning er energi- og materialforbruket samt avfallsproduksjonen som foregår ved våre anlegg i Oslo, Kungsbacka, Spånga og Sorø. Vår indirekte miljøpåvirkning er delvis våre leverandørers varer og måten de produseres og transporteres på, og dels hvordan våre kunder bruker varene.

Bærekraftsarbeid

Vårt bærekraftsarbeid gjennomsyrer alt vi g¡ør; innføring av produkter, avfallshåndtering, våre sosiale relasjoner og måten vi øker vår vekst på. Vårt fokus er pà à giøre det riktig fra starten, både for miljøets skyld, men også for å unngå ekstra arbeidsbelastning og kostnader. Vårt arbeid fører til en bærekraftig virksomhet og fornøyde kunder.

Vår kvalitet og miljøpolicy innebærer at:

 

Petra Carnbäck
Administrerende direktør
Kungsbacka, 2021-11-24

Til toppen