Våre retningslinjer for kvalitet og miljø

Vi har vært sertifisert for både kvalitet i samsvar med ISO 9001 og miljø i samsvar med ISO 14001 i Sverige siden februar 2004. Arbeidet med å sertifisere hele konsernet i Skandinavia starter i januar 2020. I forbindelse med arbeidet med ISO, arbeider i vi dag med overordnede mål for leveringspresisjon, kundetilfredshet, transport og CO2-utslipp fra firmabiler.

Våre retningslinjer for kvalitet og miljø innebærer:

Til toppen