När ytan är huvudsaken

14 januari 2021

Skyltproduktion är ett område som hela tiden utvecklas, både vad gäller tryckkvalitet och materialval. Norska Sign Production lyfter fram plastmaterialens styvhet, lätta vikt och ytegenskaper som starka fördelar.

Sign Production trycker bland annat skyltar och fasadbokstäver, och använder sig då av olika typer av plastmaterial.

– Vi producerar stora volymer för några av Norges största butikskedjor, vilket kräver effektiv hantering och användning av skivorna. De material vi använder är framför allt skivor och ark av PVC, Akyprint, akryl och Gobond utöver några andra produkter i mindre skala, säger Thomas Fjeldberg, vd för Sign Production. 

Han fortsätter:

– Materialen är enkla att jobba med. De är lätta, har god styvhet och ger ett underbart bra uttryck i det färdiga trycket. Bläcket i kombination med skivorna ger en fin satinyta och ett stort färgutrymme som gör att bilderna kommer fram på ett bra sätt i butikerna, och för annan skylt-produktion.

Thomas berättar vidare att de använder en Canon Arizona 6170 XTS flatbädds-skrivare i kombination med Zund skärbord för att skriva ut och klippa ut skyltarna.

LÅNG LIVSLÄNGD

Branschen befinner sig i ständig utveckling, inte minst när det gäller vilka material om används.

– Hållbara lösningar och material som inte innehåller miljöfarliga ämnen blir allt viktigare. Det är viktigt för oss att uppfylla dessa förväntningar och vi letar ständigt efter nya lösningar som har ett hållbart uttryck. Av denna anledning letar vi ofta efter PVC-fria material, men det handlar också om att säkerställa god avfallshantering av produkterna efter livslängd och hantering av spillmaterial i produktionen.

Thomas berättar att det också är viktigt för kunderna att kunna producera mindre, och ofta anpassade, serier.

– Vi ser ofta att vi använder materialen på andra sätt än vad de ursprungligen var avsedda för, vilket sätter oss på prov för att utveckla nya lösningar med rätt kvalitet och det uttryck kunden vill ha. I vår skyltproduktion använder vi uteslutande kvalitetsprodukter från gop, inklusive Sloan-LED-dioder för upplysta skyltar. Fasadskyltar sitter ofta uppe i många år och kunderna kräver därför goda garantier. Med produkterna från gop, inklusive de LED-dioder som gop distribuerar, känner vi oss alltid trygga i att uppfylla kundernas förväntningar. Materialet säkerställer att de produkter vi levererar är av hög standard.

Sign Production digitaltrycker ofta bilder och motiv som används för att dekorera eller marknadsföra produkter. Det ställer höga krav på ett skarpt resultat.

– Med den höga kvalitet vi levererar känner vi att kundens behov av visuell marknadsföring är väl omhändertaget. För vår egen del är det viktigt med en leverantör som kan erbjuda hög leveranssäkerhet, och som vi kan utmana avseende nya lösningar och material. 

SIGN PRODUCTION

Sign Production har sitt huvudkontor med tillhörande produktionsanläggning i Årnäs utanför Oslo. Där till har företaget anläggningar i Danmark, Rumänien, Portugal och USA.

Till toppen