Når overflaten er det viktigste

14 januar 2021

Skiltproduksjon er et område som hele tiden er i utvikling, både når det gjelder trykkvalitet og materialvalg. Norske Sign production fremhever plastmaterialenes stivhet, lave vekt og overflateegenskaper som sterke fordeler.

Sign Production trykker blant annet skilt og fasadebokstaver, og benytter seg da av ulike typer plastmaterialer.

– Vi produserer store volumer for noen av Norges største butikkjeder, noe som krever effektiv håndtering og bruk av platene. Materialene vi bruker, er først og fremst plater og ark av PVC, Akyprint, akryl og Gobond, i tillegg til noen andre produkter i mindre skala, sier Thomas Fjeldberg, adm. dir. i Sign production.

Han fortsetter:

– Materialene er enkle å jobbe med. De er lette, har god stivhet og gir et fantastisk godt uttrykk i det ferdige trykket. Blekket i kombinasjon med platene gir en fin satengoverflate og et stort fargeområde, noe som gjør at bildene kommer frem på en god måte i butikkene og i annen skiltproduksjon.

Thomas sier videre at de bruker en Canon Arizona 6170 XTS flatbed-skriver og et Zund skjærebord til å skrive ut og klippe skiltene.

LANG LEVETID

Bransjen er i kontinuerlig utvikling, ikke minst når det gjelder hvilke materialer som brukes.

– Det blir stadig viktigere med bærekraftige løsninger og materialer som ikke inneholder miljøfarlige stoffer. Det er viktig for oss å leve opp til disse forventningene, og vi er stadig på jakt etter nye løsninger med et bærekraftig uttrykk. Derfor ser vi ofte etter PVC-frie materialer, men det handler også om å sikre god avfallshåndtering av produktene samt håndtering av overskuddsmateriale i produksjonen.

Thomas sier at det også er viktig for kundene å kunne produsere mindre, og ofte tilpassede, serier.

– Vi ser ofte at vi bruker materialene på andre måter enn de opprinnelig var beregnet for, noe som setter oss på prøve for å utvikle nye løsninger med riktig kvalitet og uttrykket kunden ønsker. I skiltproduksjonen bruker vi utelukkende kvalitetsprodukter fra gop, inkludert Sloan-LED-dioder for opplyste skilt. Fasadeskilt henger ofte oppe i mange år, og kundene krever derfor gode garantier. Med produktene fra gop, inkludert LED-diodene som gop distribuerer, føler vi oss alltid trygge på å leve opp til kundenes forventninger. Materialet sikrer at produktene vi leverer, holder høy standard.

Sign production digitaltrykker ofte bilder og motiver som brukes til å dekorere eller markedsføre
produkter. Det stiller strenge krav til et skarpt resultat.

– Med den høye kvaliteten vi leverer, føler vi at kundens behov for visuell markedsføring blir godt ivaretatt. For vår egen del er det viktig med en leverandør som kan tilby høy leveringssikkerhet og som vi kan utfordre når det gjelder nye løsninger og materialer.

SIGN PRODUCTION

Sign Production har hovedkontor med tilhørende produksjonsanlegg i Årnes utenfor Oslo. I tillegg har
selskapet anlegg i Danmark, Romania, Portugal og USA.

Til toppen