Från avfall till energi – med rekreation på toppen

10 november 2020


Klätterväggens höjd på 80 meter motsvarar ungefär en skyskrapa på 20–25 våningar. Bild: Walltopia

Arkitekterna bakom Copenhill skapade inte bara en högeffektiv anläggning för att omvandla avfall till värme och energi. De toppade satsningen med en snöfri skidbacke och världens högsta klättervägg. Den sistnämnda har konstruerats bland annat med IMPEX polykarbonat från 3A Composites.

Copenhill, eller Amager Bakke som den heter på danska, är världens mest energieffektiva och  miljöanpassade anläggning för att utvinna energi genom förbränning av avfall. Här omvandlas avfall från fem kommuner i Köpenhamnsområdet, upp till 35 ton i timmen. Vid normal drift produceras 2,7 MWh fjärrvärme och 0,8 MWh elektricitet per ton avfall som behandlas.

Taket har använts för att skapa en äventyrsinriktad park, som inkluderar Danmarks största skidbacke. Eftersom vintrarna i Köpenhamn är mycket milda används en konstbeläggning som gör det möjligt att åka skidor året runt. Vid sidan av backen finns naturliga grönytor för löpning och vandring. Det går även att hyra eller köpa sportutrustning och att besöka cafeterian eller takbaren. Dessa ytor öppnade för allmänheten hösten 2019. Under våren 2020 öppnar också världens högsta klättervägg. 


Bild: Walltopia

UTMANANDE BYGGE

– Att skapa ett kombinerat kraftvärmeverk och rekreationspark av denna storlek har aldrig gjorts förut, någonstans i världen. När du går i det gröna landskapet på taket ser du förmodligen inte alla underliggande skräddarsydda lösningar som gör projektet möjligt. Det är som att ta del av en  klassisk konsert, där alla timmar som orkestern övar för perfektion inte ses av publiken, säger Patrik Gustavsson, direktör, Fonden Amager Bakke.

Han berättar att visionen med klätterväggen var att skapa en enastående klätterupplevelse, som designmässigt återspeglade byggnadens fasad med dess enorma aluminiumblock. Klätterytan är därför konstruerad med en kombination av GRP (glasfiberarmerad polyester) och en transparent  polykarbonatplast, IMPEX.

– Förutom att väggen är extremt hög, och därför komplex att förankra i fasaden, var det en enorm utmaning att hitta ett material som både kunde uppfylla kraven i EG-förordningarna för klätterytor, samtidigt som det uppfyller de mycket höga brandskyddskraven för fasadmaterial vid bygget av ett kraftvärmeverk. Materialet som valdes, IMPEX polykarbonat från 3A Composites, uppfyller kraven för både yta och brandklass, säger Patrik.


Foto: Michael Hjort | www.fondenab.dk

Klätterväggen består av fyra komponenter. Först har 20 kolonner av massivt stål svetsats på fasadens bärande konstruktion, de fungerar som förankringspunkter för alla laster. På dessa förankringspunkter är 10 tunga stålbjälkar monterade över den 10 meter breda fasadmodulen. Ovanpå detta sitter ett intrikat skelett av stål fast. Och slutligen, över stålskelettet, är de specialtillverkade GRP- och polykarbonatpanelerna fästa.

– Hela klätterväggen är designad i CAD, och de slutliga mätningarna på plats gjordes av en drönare u trustad med en laserskanner. Totalt är toleransen mindre än 2 centimeter, vilket är bra med hänsyn till  äggens storlek, säger Patrik. Han berättar också att designen, produktionen och installationen görs av världens ledande klätterväggstillverkare, Walltopia.

Foto: Michael Hjort | www.fondenab.dk

STORT INTRESSE

Intresset för klätterväggen har varit stort, både från professionella klättrare och från amatörer. Landets högsta punkt är 170 meter och det finns väldigt få berg, men nu kommer det för  första gången vara möjligt att utföra multi-pitch-klättring i Danmark. Multi-pitch betyder att väggen är uppdelad i separata sektioner, där du klättrar en sektion åt gången. Här finns fyra avsnitt med ungefär 20 meter vardera. Du måste emellertid kunna hantera byte av pitch under klättringen. Det danska klätterförbundet har därför utvecklat en speciell multi-pitchkurs som är obligatorisk för att kunna använda klättväggen.

Designen av klätterväggen har skett under löpande dialog med klätterföreningar i Danmark. 

– Vi har bland annat diskuterat om det är en nackdel att IMPEX-panelerna av polykarbonat har en lägre friktion än de vanliga GRP-panelerna, eller om det snarast bör ses som ett spännande inslag. En intressant erfarenhet från detta projekt är att vi visar att du kan blanda olika material på din klätteryta, och att det dessutom är möjligt att skapa en transparent klättvägg – något som det finns mycket få exempel på i världen. 

Patrik avslutar med att berätta att han faktiskt klättrar lite själv. 
– Våra lokala klättrare har sagt att de vill släpa upp mig på den stora väggen. Vi får väl se hur det blir med det… I övrigt måste jag säga att skidbacken är läcker. Bara det att vi nu kan åka skidor mitt i Köpenhamn är rätt otroligt.

Foto: Michael Hjort | www.fondenab.dk

MÅNGA AKTÖRER VID UPPBYGGNAD OCH DRIFT

Idén att kombinera kraftvärmeverket med en rekreationsanläggning kommer från den danska arkitektbyrån BIG, som år 2010 vann en tävling om utformningen av det nya kraftvärmeverket. Konceptet har sedan utvecklats och realiserats av allmännyttiga Fonden Amager Bakke.

Det gröna landskapet är designat av de danska landskapsarkitekterna SLA. Statiska beräkningar och ingenjörsarbete utförs av ingenjörsföretaget MOE.

Kraftverket drivs av det kommunala bolaget ARC. Den dagliga driften av rekreationsparken och skidbacken sköts av det privata företaget Copenhill, medan Danmarks största klätterklubb kommer ansvara för den dagliga driften av klätterväggen.

Upptäck polykarbonat från gop här

Till toppen