Fra avfall til energi – med rekreasjon på toppen

10 november 2020


Klatreveggens høyde på 80 meter tilsvarer omtrent en skyskraper på 20–25 etasjer. Bilde: Walltopia

Arkitektene bak Copenhill skapte ikke bare et høyeffektivt anlegg for å gjøre avfall om til varme og energi. De toppet satsingen med en snøfri skibakke og verdens høyeste klatrevegg. Sistnevnte er konstruert blant annet med IMPEX polykarbonat fra 3A Composites.

Copenhill, eller Amager Bakke som det heter på dansk, er verdens mest energieffektive og miljøtilpassede anlegg for å utvinne energi gjennom forbrenning av avfall. Her håndteres det avfall fra fem kommuner i
København-området, opptil 35 tonn i timen. Ved normal drift produseres det 2,7 MWh fjernvarme og 0,8 MWh elektrisitet per tonn avfall som behandles.

Taket er brukt til å skape en eventyrorientert park, som inkluderer Danmarks største skibakke. Fordi vintrene i København er svært milde, brukes det et kunstbelegg som gjør det mulig å stå på ski året rundt. Ved siden av bakken er det naturlige grøntarealer for løping og vandring. Man kan også leie eller kjøpe sportsutstyr samt besøke kafeteriaen eller takbaren. Disse områdene ble åpnet for publikum høsten 2019. I løpet av våren 2020 åpner også verdens høyeste klatrevegg.


Bilde: Walltopia

UTFORDRENDE BYGNING

– Det er aldri blitt laget et kombinert kraftvarmeverk og rekreasjonspark av denne størrelsen noe sted i verden. Når du beveger deg i det grønne landskapet på taket, ser du formodentlig ikke alle underliggende skreddersydde løsninger som har gjort prosjektet mulig. Det er som å gå på en klassisk konsert, der alle øvingstimene som har gått med til å perfeksjonere samspillet, ikke kan ses av publikum, sier Patrik Gustavsson, direktør i fondet Amager Bakke.

Han forteller at visjonen med klatreveggen var å skape en enestående klatreopplevelse som designmessig skulle gjenspeile bygningens fasade med sine enorme aluminiumsblokker. Klatreflaten er derfor konstruert med en kombinasjon av GRP (glassfiberarmert polyester) og en transparent polykarbonatplast, IMPEX.

– Rent bortsett fra at veggen er ekstremt høy, og derfor kompleks å forankre i fasaden, var det en enorm utfordring å finne et materiale som både kunne oppfylle kravene i EU-forordningene for klatreflater og som samtidig skulle oppfylle de svært strenge brannsikringskravene for fasadematerialer ved bygging av et kraftvarmeverk. Materialet som ble valgt, IMPEX polykarbonat fra 3A Composites, oppfyller kravene for både overflate og brannklasse, sier Patrik.


Bilde: Michael Hjort | www.fondenab.dk

Klatreveggen består av fire komponenter. Først har man sveiset 20 kolonner av massivt stål på fasadens bærende konstruksjon, som fungerer som forankringspunkter for alle laster. På disse forankringspunktene
er det montert 10 tunge stålbjelker over den 10 meter brede fasademodulen. Utenpå dette er det festet et intrikat skjelett av stål. Og til slutt, utenpå stålskjelettet, har man festet de spesialproduserte GRP- og polykarbonatpanelene.

– Hele klatreveggen er designet i CAD, og de endeligemålingene ble gjort ved hjelp av en drone utstyrt med laserskanner. Totalt er toleransen mindre enn 2 cm, noe som er bra med tanke på veggens størrelse, sier Patrik. Han sier også at designen, produksjonen og installasjonen gjøres av verdens ledende klatreveggprodusent, Walltopia.

Bilde: Michael Hjort | www.fondenab.dk

STOR INTRESSE

Interessen for klatreveggen har vært stor, både fra profesjonelle klatrere og amatører. Danmark har ikke mange fjell å by på, og det høyeste punktet er 170 meter, men nå vil man for første gang kunne utføre multi-pitch-klatring også her. Multi-pitch betyr at veggen er inndelt i separate seksjoner, der du klatrer én seksjon om gangen. Her er det fire avsnitt på ca. 20 meter hver. Du må imidlertid kunne håndtere bytte av pitch under klatringen. Det danske klatreforbundet har derfor utviklet et spesielt multi-pitch-kurs som man må gjennomføre for å kunne bruke klatreveggen.

Utformingen av klatreveggen har skjedd i kontinuerlig dialog med klatreklubber i Danmark.

– Vi har blant annet diskutert om det er en ulempe at IMPEX-panelene av polykarbonat har en lavere friksjon enn de vanlige GRP-panelene, eller om det heller bør betraktes som et spennende innslag. En interessant erfaring fra dette prosjektet er at vi viser at man kan blande ulike materialer på klatreflaten, og at man dessuten kan lage en transparent klatrevegg – som det finnes svært få av i verden.

Patrik avslutter med å si at han faktisk klatrer litt selv.
– Noen lokale klatrere har sagt at de vil dra meg opp på den store veggen. Vi får vel se på det … Ellers må jeg si at skibakken er flott. Bare det at vi nå kan stå på ski midt i København, er ganske utrolig.

Bilde: Michael Hjort | www.fondenab.dk

MANGE AKTØRER UNDER BYGGING OG DRIFT

Ideen om å kombinere kraftvarmeverket med et rekreasjonsanlegg kommer fra det danske arkitektbyrået BIG, som i 2010 vant en konkurranse om utformingen av det nye kraftvarmeverket. Konseptet er siden utviklet og realisert av fondet Amager Bakke.

Det grønne landskapet er designet av de danske landskapsarkitektene SLA. Statiske beregninger og ingeniørarbeidet utføres av ingeniørselskapet MOE. Kraftverket drives av det kommunale selskapet ARC.

Det private selskapet Copenhill tar seg av den daglige driften av rekreasjonsparken og skibakken, mens Danmarks største klatreklubb vil stå ansvarlig for den daglige driften av klatreveggen.

Finne polykarbonat fra gop her

Til toppen