MiljØmErkingEr
& MiljØvurderinger

Vi på gop arbejder hele tiden på at blive bedre for løbende at reducere vores miljøpåvirkning. Vi holder os opdateret om skandinavisk miljølovgivning og har et løbende udviklingsarbejde inden for bæredygtighed.

FSC®

FSC går hånd i hånd med vores skandinaviske bæredygtighedsarbejde, og flere af vores træfiberbaserede produkter er FSC-certificerede. gop har FSC’s sporbarhedscertificering i henhold til Chain of Custody, hvilket er en vigtig del af at garantere en ubrudt sporbar kæde til vores kunder.

FSC – Forest Stewardship Council er en international uafhængig organisation, der arbejder for at skove i verden, bliver brugt mere bæredygtigt, hvilket betyder, at skoven bliver forvaltet på en måde, der tager hensyn til både miljøet og de sociale og økonomiske behov hos dem, der er afhængige af skoven.

Skove er afgørende for vores overlevelse, og vi skal alle gøre vores del for at beskytte dem. Du viser, at du tager ansvar og gør en forskel ved at købe FSC-godkendte produkter.

gop Licensnr: FSC-C186354
gop Certifikatsnr: NC-COC-072044
FSC COC Certificate gop Sverige AB

Mer info om FSC

Basta-registrerede produkter

De fleste af vores produkter til hus og have er BASTA-registrerede. Det betyder, at vi kan dokumentere, at produkterne opfylder de aftalte kriterier for miljø- og sundhedsskadelige egenskaber. BASTA’s krav til kemikalieindhold er baseret på

EU’s kemikalieforordning REACH. BASTA henvender sig til alle, der ønsker at foretage bevidste materialevalg med henblik på at udfase produkter med farlige stoffer, bl.a. bygningsejere, entreprenører, arkitekter, bygningskonstruktører og privatpersoner.

Mer info om BASTA

REACH og RoHs

EU har verdens skrappeste kemikalie- og produktregler. Ved at have dokumentation, der opfylder kravene i REACH og RoHS, kan vi dokumentere, at produkterne fra vores leverandører er sikre.

REACH står for Registration, Evaluation, Athorisation and registriction of Chemicals.

REACH er en forordning, der er udviklet for at styrke beskyttelsen af ​​menneskers sundhed og miljøet mod de risici, kemikalier kan udgøre, og for at øge den kemiske industris konkurrenceevne i EU-landene.

RoHS står for Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment.

Mer info om REACH

Til toppen