MiljØmErkingEr
& MiljØvurderinger

Vi på gop arbeider alltid for å forbedre oss, slik at vi kan kontinuerlig redusere miljøpåvirkningen vår.  Vi holder oss oppdatert på skandinavisk miljølovgivning, og vi har et kontinuerlig utviklingsarbeid innen bærekraft.

FSC®

FSC går hånd i hånd med vårt skandinavike bærekraftsarbeid og flere av våre trefiberbaserte produkter er FSC-sertifisert. Gop innehar FSCs sporbarhetssertifisering i henhold til Chain of Custody, som er en viktig del av å garantere en ubrutt sporbar kjede for våre kunder.

FSC – Forest Stewardship Council er en internasjonal uavhengig organisasjon som jobber for at verdens skoger skal brukes mer bærekraftig, noe som betyr at skogen forvaltes på en måte som tar hensyn til både miljøet og de sosiale og økonomiske behovene til de som er avhengige av skogen.

Skogen er avgjørende for vår overlevelse, og vi må alle gjøre vårt for å beskytte dem. Du viser at du tar ansvar og gjør en forskjell ved å kjøpe FSC-sertifiserte produkter.

gop Lisenskode: FSC-C186354
gop Sertifikatnummer: NC-COC-072044
FSC COC Certificate gop Sverige AB

Mer info om FSC

Basta-registrerte produkter

Flertallet av produktene våre innen Bygg & Hage er BASTA-registrerte. Det betyr at vi kan bevise at produktene oppfyller avtalte egenskapskriterier når det gjelder miljø- og helsefarlige egenskaper.

EU-lovgivning REACH er kjernen i BASTAs krav til kjemikalieinnhold. BASTA retter seg mot alle som ønsker å ta bevisste materialvalg med mål om å fase ut stoffer med farlige egenskaper, for eksempel eiendomsbesittere, entreprenører, arkitekter, bygningskonstruktører eller privatpersoner.

Mer info om BASTA

REACH og RoHs

EU har verdens strengeste kjemikalie- og produktlovgivning. Med dokumentasjon innen REACH og RoHs kan vi sikre at produkter fra leverandørene våre er trygge.

REACH står for Registration, Evaluation, Athorisation and registriction of Chemicals.

REACH er en forskrift som er utviklet for å styrke beskyttelsen av menneskers helse og miljøet mot risikoen som kjemikalier kan utgjøre og for å øke konkurranseevnen til kjemisk industri i EU-landene.

RoHS står for Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment.

Mer info om REACH
Mer info om RoHS

Til toppen