225 ton Plexiglas Soundstop till nya motorvägen i Silkeborg

10 november 2016

plexiglas-soundstop-silkeborg-news

Under hösten invigdes ett av Danmarks mest spektakulära och största motorvägsprojekt någonsin. Totalt är det 29 km motorväg som i ett slag underlättar genomfarten betydligt för boende i Silkeborg med omnejd. Längs motorvägen har man monterat hela 225 ton Plexiglas Soundstop från gop för att minimera störande trafikbuller för både boende i området och dess rika fauna.

Projektets arkitekter har arbetat med olika slags uttryck för att skapa en design som följer motorvägens färd genom natur och stadsmiljö. Längs naturområden används skogsgröna bullerdämpande skivor som smälter in i barrskogens omgivningar. De delar av motorvägen som istället letar sig längs stadens bebyggda områden låter istället trafikanterna följa stadens puls genom de transparenta skivorna i grönt eller orange.

Läs mer om Plexiglas Soundstop här

Till toppen