gop Norge blir Kvalitets- och Miljöcertifierade

9 mars 2021

I januari 2021 certifierades gop Norge för kvalitet och miljö enligt ISO 9001 och ISO 14001. Standardernas högt ställda krav bidrar till en konkurrenskraftigare organisation som möter kunders förväntningar på alla marknader där gop är verksam.

”Med en processtyrd verksamhet fokuserad på ständig förbättring skapar vi konkurrensfördelar både för oss och våra kunder. Vi tar en aktiv roll i att förnya oss för att möta miljökrav och konstant arbeta för att effektivisera våra interna processer. Certifieringen påvisar att vi har ett pågående förbättringsarbete och är ett kvitto på ett lyckat sådant.” Säger Petra Carnbäck, VD på gop.

gops verksamhetsstyrning har baserats på kraven i ISO 9001 och 14001 i snart 20 år. gop Sverige erhöll certifieringen för kvalitet och miljö 2004 och i takt med internationella förvärv inleddes arbetet med att certifiera hela organisationen 2020. Certifieringsarbetet i gop Danmark har påbörjats och beräknas vara färdigställt under 2022.

Morten Dalby, Country Manager Norge, tillägger ”Standardens krav ger oss bra struktur i vårt arbete och bidrar till att bygga en effektivare och starkare organisation för att möta kundernas krav på den norska marknaden.”

Läs mer om vårt kvalitet- och miljöarbete på vår hemsida.

Till toppen