gop Norge blir Kvalitets- og Miljøsertifisert

9 mars 2021

I januar 2021 ble gop Norge sertifisert for kvalitet og miljø i samsvar med ISO 9001 og ISO 14001. De høye kravene til standardene bidrar til en mer konkurransedyktig organisasjon som oppfyller kundenes forventinger i alle de markeder gop er en del av.

“Med en prosessdrevet virksomhet med fokus på kontinuerlig forbedring skaper vi konkurransefortrinn for både oss, og for kundene våre. Vi tar en aktiv rolle i å fornye oss for å møte miljøkrav og jobber kontinuerlig med å effektivisere våre interne prosesser. Sertifiseringen viser at vi har et pågående forbedringsarbeid og er et bevis på at vi lykkes som sådan” sier Petra Carnbäck, administrerende direktør i gop.

gop sin virksomhetsstyring har vært basert på kravene i ISO 9001 og 14001 i nesten 20 år. gop Sverige mottok sertifisering for kvalitet og miljø i 2004, og i tråd med internasjonale oppkjøp startet arbeidet med å sertifisere hele organisasjonen innen 2020. Sertifiseringsarbeidet i gop Danmark har startet, og forventetes fullført i 2022.

Morten Dalby, Country Manager i Norge legger til at “Kravene i standarden gir oss en god struktur i arbeidet vårt og bidrar til å bygge en mer effektiv og en sterkere organisasjon for å møte kundenes krav i det norske markedet.”.

Les mer om vårt kvalitets- og miljøarbeid på vår hjemmeside

Til toppen