Vi välkomnar alla våra kunder att returnera grafiska produktioner av polypropylen

26 oktober 2022

Nu blir det lättare för detaljhandeln och tryckerier att på ett enkelt sätt öka återvinningen av grafiskt kampanjmaterial. Vi välkomnar alla våra kunder att returnera grafiska produktioner av polypropylen, med eller utan print. Målsättningen är att majoriteten av den polypropylen som går ut från oss ska återvinnas. Vi säkerställer sedan att det returnerade materialet återvinns till nya produkter inom Sverige.

Tillsammans med kunder, och med utgångspunkten att minska klimatpåverkan jobbar vi på gop kontinuerligt för att utveckla vårt sortiment och våra tjänster.
Jonas Hellke, VD på Storbildsbolaget som tillhandahåller produkter och tjänster inom visuell kommunikation, printar dagligen produktioner på polypropylen till både större och mindre företag inom bland annat detaljhandel.

-Jag tror på kraften i att samarbeta och kroka arm med varandra för att på så sätt åstadkomma en förändring. För oss är det viktigt att integrera miljöarbetet i vår dagliga verksamhet och alltid sträva efter att minska vår negativa miljöpåverkan. Vi vill göra allt vi kan för att ta vara på våra resurser och undvika onödig förbränning. Vi hoppas därför att gops initiativ om återtag av polypropylen blir ett startskott som ska inspirera fler av våra leverantörer så man på sikt kan erbjuda den här formen av återvinning även för andra material. Nyckeln ligger i att verkligen göra det på riktigt, se helheten och att leva som man lär!

Vill du veta mer eller boka återtag av polypropylen för återvinning redan idag? Kontakta oss direkt på info@gop.se eller ring någon av våra kunniga säljare på 031-07 00 10

Detta innebär att alla gops kunder har möjlighet att skicka tillbaka den polyproylen som tidigare beställts av företaget i Sverige.

Till toppen