Skapa skarvfria fasader med HI-MACS Exteria

22 mars 2021

HI-MACS Exteria® är en Solid Surface av mineralkomposit som möjliggör skapandet av spektakulära fasader. Materialet öppnar upp för unika designidéer då fasadskivorna kan varmformas till ett skarvfritt utseende. Med sina oändliga möjligheter och den exceptionella kvalitén är HI-MACS Exteria® det perfekta fasadmaterialet!

INTE BARA ETT SNYGGT SLUTRESULTAT

Exteria fasadsystem är inte bara visuellt tilltalande, utan det smidiga infästningssystemet ger också en ventilerad fasad som är otroligt motståndskraftig mot väder och vind.

HI-MACS Exteria® erbjuds i 13 spännande kulörer speciellt anpassade för lång hållbarhet i varierande klimat


BIld: Location: Hamburg, Germany | Design: Querkopf Architekten GmbH, Wasfy Taha, Fionn Mögel | Engineering: Buthmann Ingenieur-Stahlbau AG | Fabrication: Likoo / Betriebsgesellschaft GmbH | Material: HI-MACS®-FR Alpine White S728 (12 mm) | Photo credit: © Dominik Reipka Fotograf | Mounting System: KEIL Befestigungstechnik GmbH, Engelskirchen

GRÄNSLÖSA MÖJLIGHETER

gop är exklusiv leverantör av HI-MACS® i Skandinavien – kontakta oss redan vid idéstadiet för vägledning och expertis genom hela projektet.

Upptäck hela vårt fasadutbud här

Till toppen