Ny idrottsanläggning efterträder anrik föregångare

6 oktober 2020


Öppen vy inifrån ​Studenternas idrottsplats Foto: Daniel Nestor. 

Studenternas idrottsplats i Uppsala är en klassisk arena som ursprungligen byggdes 1908–1909. Drygt 100 år senare hade dock åldern tagit ut sin rätt, hösten 2017 påbörjades bygget av en ny arena som färdigställs under våren 2020.

Den nya huvudarenan ger ett öppet och luftigt intryck. Ett exempel på det är att läktarna har konstruerats utan pelare för att lämna fri sikt för åskådaren. Fasaden knyter an till naturen i den omgivande stadsparken och utanför själva arenan finns ett nytt torg som fungerar som mötesplats även för dem som inte besöker de evenemang som anordnas. 

Fotbollsplanen är belagd med konstgräs för att kunna nyttjas året om, och arenan har en åskådarkapacitet på upp till 10 000 platser. Vid konserter ryms upp till 13 000 åskådare. 

Det finns ytor för kontor och andra lokaler som restaurang, café, kiosker och ett stort gym. När det inte är match kan VIP-ytorna i arenan användas som konferenscenter med kapacitet för upp till 400 personer. Även de två klassiska bandyplanerna har rivits för att byggas upp på nytt. Arkitektuppdraget till den ansvariga byrån, FOJAB, omfattar även kringliggande miljöer, exempelvis torg, parkmiljö och parkering. 

Rivningen av den gamla anläggningen och bygget av den nya har utförts i etapper för att seriespel i fotboll och bandy ska kunna pågå under byggtiden. 

STRYKTÅLIGT FASADMATERIAL 

Johan Sennström som är arkitekt på FOJAB arkitekter berättar att valet av fasad föll på Max Compact Exterior från FunderMax, både för dess fysiska egenskaper och för att materialet ger stor frihet för arkitektoniska uttryck: 

– Skivorna, som består av högtryckslaminat, finns i en mängd olika kulörer, glans och mönster. Vid Studenternas idrottsplats har vi använt dem som fasadbeklädnad mot offentliga platser i arenan. Detaljerna är utformade med öppna fogar och våningshöga skivor, vilket ger fasaden just den lätthet som har eftersträvats.

Han understryker att i en arena finns hårda krav på att materialen skall klara slitage utöver det vanliga.

– De här skivorna klarar alla de ställda kraven och är till exempel slagtåliga, klottersaneringsmöjliga och väderbeständiga samt ekonomiskt hållbara över tid. FunderMax har också tydliga projekteringsanvisningar med testade system, så det är lätt att projektera med skivorna, säger Johan. 

Lutz Stelter, Area sales Manager Scandinavia för FunderMax, bekräftar att de gärna tar del av ritningar och arkitektskisser för de projekt där deras material ska användas: 

– Då kan vi hjälpa till med att optimera materialåtgången genom råd och erfarenhet. Det ger även en tydligare kostnadsbild i projekten. Dessutom har vi god och effektiv utrustning för leverans av färdigbearbetade fasadskivor.


MAX COMPACT EXTERIOR

Vid bygget av Studenternas idrottsplats i Uppsala används en åtta millimetersskiva av materialet Max Compact Exterior på olika fasader inom arenan. Skivan finns i många olika utföranden, här valdes en strukturkänsla. Till fasaddekorer används huvudsakligen produkterna 0091 NT Starlight samt 0162 NT Afro Sahara. Max Compact Exterior har en hög UV-beständighet, slagtålighet, är resistent mot lösningsmedel, har lång livslängd och garantier. Panelerna är i princip underhållsfria, men kan vid behov tvättas med vanligt rengöringsmedel. FunderMax produkter är byggvarubedömda och registrerade i Sunda hus. Max Compact Exterior är ett registrerat varumärke.

FUNDERMAX är ett familjeägt österrikiskt företag, med produktion utanför Wien och kunder över hela världen. Företaget erbjuder allt inom högtryckslaminat och är särskilt känt för exteriört högtryckslaminat där de tillhör de världsledande leverantörerna. Exteriört laminat används inom ett stort antal områden, exempelvis till luftade fasader, balkonger, utomhusmöbler, lekplatser, funktionsbyggnader, infrastruktur och annat. Företagets devis ”for people who create” bekräftar att möjligheterna är närmast oändliga.

För beställning, kontakta gop.

Läs mer om FunderMax Max Compact Exterior här

Till toppen