Läs nya gop Magazine!

4 juni 2020

Välkommen till ännu ett nummer av gop Magazine. I tidningen vill vi inspirera och visa på vilka möjligheter som finns med våra material. Hur är det möjligt att skapa en attraktiv avfallsanläggning mitt i centrala Köpenhamn? Och när är ytan faktiskt huvudsaken för att skapa långsiktiga och hållbara lösningar inom byggnation, industri och reklam?

En av vår tids största utmaningar är att sluta kretsloppet för plast och se till att all plast återvinns. I reportaget med IKEM diskuterar vi vilka utmaningar vi ställs inför när det gäller plast och hållbarhet. Och vilka aktiviteter som genomförs just nu och framåt som hjälper oss att få in alla material i loopen.

Visst låter det intressant? Läs magasinet på länken nedanför!

BLÄDDRA I NYA GOP MAGAZINE

Till toppen