Exceptionellt skydd mot buller med Plexiglas Soundstop vid E20 i Partille

25 maj 2016

plexiglas-soundstop-partille-news

Partillebor i Göteborg har under våren fått en mycket tystare omgivning tack vare nya bulleravskärmningar som monterats längs med E20.  Avskärmningarna är tillverkade av Plexiglas Soundstop Birdguard, ett mycket slagtåligt material som i kombination med avskärmningens höjd ger ett exceptionellt skydd mot trafikbuller. Den transparenta skivan reducerar ljud från bakomvarande miljö med hela 32 decibel. Utöver de ljudreducerande egenskaperna har skivorna ett integrerat mönster för fågelskydd för att motverka påflygning av fåglar enligt trafikverkets rekommendationer.

Läs mer om Plexiglas Soundstop Birdguard här

Till toppen