Resirkulering slutter sirkelen for plast

14 desember 2020


IKEM, innovasjons- og kjemiindustriene i Sverige, representerer svenske og utenlandskeide bedrifter med en felles visjon for bærekraftig vekst: å utvikle industrielle løsninger for de globale samfunnsutfordringene. IKEM påpeker at plast er et godt miljøvalg på de fleste områder der den brukes i dag. Men vi må også slutte kretsløpet og sørge for at alle plasten resirkuleres, øke andelen fornybare råvarer samt få til en akseptabel avfallshåndtering i alle land for å stoppe lekkasjen til miljøet.

Plast velges fordi det bidrar til økt ressurseffektivitet og lavere utslipp av drivhusgasser. Viktige miljøaspekter er for eksempel at plasten reduserer matsvinnet, mengden bruktmaterialer, gjør biler lettere og hus mer energieffektive, og at den har gjort det mulig med teknologisk utvikling innen blant annet fornybar energi, for eksempel på områder som vindkraft og solceller, sier Henrik Oxfall, ansvarlig for plastbearbeidingssaker, IKEM.

Han sier at vindkraftverk kan få en høyere virkningsgrad i og med at rotorbladene kan gjøres større takket være plastkompositter som både er lette og svært sterke. Det pågår også forskning og utvikling av solceller og batterier i plast, som skal bli betydelig billigere, lettere og mer fleksible enn dagens batterier og solceller.

Rundt 40 prosent av plasten brukes som emballasjemateriale. At plasten er så populær på dette området, skyldes en kombinasjon av gode egenskaper som allsidighet, styrke, letthet, stabilitet, ugjennomtrengelighet og enkel sterilisering.

Plast har lav vekt, og det betyr både enklere håndtering i hele produksjonskjeden og lavere utslipp under transport. Hvis dagens plastemballasje ble byttet ut med andre emballasjematerialer, ville for eksempel CO2-utslippet ha blitt fordoblet. Men det er viktig å få frem at plast brukes til så mye mer enn emballasje. I gjennomsnitt består en moderne bil av ca. 100 kg plast, noe som tilsvarer 12–15 prosent av bilens vekt. Plasten gir her en vektbesparelse på 200 til 300 kg sammenlignet med tidligere materialer, sier Henrik. 

Han legger til at plasten er en forutsetning for et ressurseffektivt og bærekraftig samfunn. Hvis vi gjennomgående skulle erstatte den med andre materialer, ville utslippene av drivhusgasser ha økt med ca. 60 prosent og vekten på produktene med ca. 270 prosent.

PILOTANLEGG FOR RESIRKULERING

Høsten 2018 fikk Sverige ansvaret for den internasjonale arbeidsgruppen i ISO for plastresirkulering. Det er en stor interesse både i Sverige og globalt; standardiseringsarbeidet er svært viktig for at vi skal kunne resirkulere all plasten til produkter av høy kvalitet.

I dag er logistikken for plastresirkulering temmelig fokusert på emballasjematerialer på forbrukernivå. For å drive resirkuleringen fremover, har IKEM hatt ansvaret for et prosjekt innen Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, som handler om å skape en plattform for ressurseffektivitet og sirkulær økonomi for hele plastområdet i Sverige.

Vi har møtt et stort engasjement med bred oppslutning fra IKEMs medlemsbedrifter, næringslivet, forbrukerproduktsektoren, resirkuleringsbransjen, energisektoren, finanssektoren og akademia, sier Henrik.

Arbeidet fortsetter nå blant annet med å realisere utviklingen av et pilotanlegg for kjemisk resirkulering i Sverige.

I et plastresirkuleringsraffineri resirkuleres plasten kjemisk. Det er et betydelig supplement til den mekaniske resirkuleringen, som gjør at vi kan resirkulere all plasten og dermed redusere CO2-utslippene med opptil en million tonn per år. Det tilsvarer to prosent av Sveriges CO2-utslipp, sier Henrik.

Et plastresirkuleringsraffineri skaper også forutsetninger for at bedrifter skal få tilgang til nok resirkulerte råvarer. For å starte et plastresirkuleringsraffineri i Sverige kreves det flere tiltak, blant annet gjennomgang av lovgivningen, investeringer gjennom forskningsstøtte og flaggskipinitiativer.

Les om gop, plast og resirkulering her

Til toppen