Plast i et bærekraftig samfunn

Plast er et ressurseffektivt materiale som gjør nytte i samfunnet, for eksempel i emballasje for å redusere matsvinn, for å produsere lettere biler og andre transportmidler og for å skape mer energieffektive hus eller fornybar energi.

Det finnes mange forskjellige typer plast, med forskjellige egenskaper. Enkelte typer plast kan formes og er myke. Andre er harde og ekstremt slagfaste. En del typer plast tåler å stå ute i mange år, og andre kan utsettes for sterke kjemikalier. Enkelte typer plast smelter ved lave temperaturer, mens andre kan brukes i motorer og andre svært varme miljøer. I tillegg er plast lett å forme til komplekse former, noe som øker designmulighetene og forenkler produksjonen av produktene.

Plast produseres på tre forskjellige måter:

Bransjen utvikles kontinuerlig. IKEM spår at på sikt vil stadig flere typer plast produseres av resirkulert eller biobasert plast.

I Skandinavia blir rundt 40 % av den brukte plasten resirkulert for å bli til nye plastprodukter. Resten blir energigjenvunnet til elektrisitet og fjernvarme. I Skandinavia havner svært lite i miljøet som følge av forsøpling og slitasje.

Hos gop ønsker vi å bidra til økt resirkulering av materialer og mer solid sirkulær bruk av plast. Vi oppfordrer til økt samarbeid i kjeden, nye løsninger og tiltak for økt resirkulering av plast. Det gjør vi blant annet ved å stille strengere krav til leverandørene våre og ved å tydeliggjøre hvilke av materialene våre som kan gjenvinnes i kommunikasjonen vår. Vi tilbyr også flere alternative produkter som produseres av produkter som allerede har blitt resirkulert.

KILDER: «Plasternas roll i samhället» (2019) IKEM

Stay in the loop – Please recycle

Plast er for verdifullt til å kastes. Ved å resirkulere 1 kilo plastemballasje reduseres CO2-utslippet med opptil 2 kilo. Plastemballasje kan resirkuleres mekanisk opptil 6–7 ganger før det blir bedre å resirkulere den kjemisk. Skandinavia har topplassering i EU når det kommer til resirkulering av plast. Vi har fortsatt en stor jobb å gjøre.

De fleste plasttypene kan resirkuleres. Plasttypen identifiseres med tallene 1–7 og O for «Other». Hvis materialet er resirkulert, settes en R foran forkortelsen.

Vill du vite mer om materialene våre? Ta kontakt, så forteller vi mer!

Gjenvinning av plast

Polyetylentereftalat
PET eller PETE

Polyeten er lett å resirkulere, enten som materiale i nye produkter eller som energi. Energiinnholdet er i klasse med olje og kan forbrennes uten skadelige effekter på miljøet.

Les mer om PET her

Polyetylen med høy tetthet
PE-HD eller HDPE

Det er enkelt å resirkulere polyetylen med høy tetthet, enten som materiale i nye produkter eller som energi. Energiinnholdet er i klasse med olje og kan forbrennes uten skadelige effekter på miljøet.

Les mer om PEHD her

Polyvinylklorid
PVC eller V

PVC kan resirkuleres uten problemer. Materialgjenvinning anbefales primært, deretter energigjenvinning og til slutt deponi. Ved forbrenning kan det frigjøres helseskadelige mykgjørere, dioksin og saltsyre, avhengig av hva plasten har blitt tilsatt.

Les mer om PVC her

Polyetylen med lav tetthet
LDPE eller PEBD

Det er enkelt å resirkulere polyetylen med lav tetthet, enten som materiale i nye produkter eller som energi. Energiinnholdet er i klasse med olje og kan forbrennes uten skadelige effekter på miljøet.

Les mer om LDPE her

Polypropylen
PP

Polypropylen kan helt fint resirkuleres. Når PP brennes, dannes bare karbondioksid og vann.

Les mer om PP her

Polystyren
PS

Polystyren brytes ikke ned i naturen og bør resirkuleres. Både vanlig og skummende PS kan resirkuleres og brukes i enklere produkter. Ved forbrenning dannes karbondioksid og vann.

Les mer om PS her

Andre typer plast*
O eller Other

  • ABS kan helt fint resirkuleres.
  • PMMA/akryl er et materiale som helt fint kan resirkuleres. Materialgjenvinning anbefales i første omgang, og energigjenvinning i andre, siden det bare dannes karbondioksid og vann ved forbrenning.
  • Polyamid kan resirkuleres både mekanisk og kjemisk.
  • Polykarbonat kan resirkuleres både mekanisk og kjemisk.

Les mer om vår andre plast her

*blant annet PMMA/akryl, ABS, GRP/glassfiber, polyamid (nylon) og polykarbonat

KILDER: «Plasternas roll i samhället» (2019) IKEM, «Värt att veta om Plast 12» (2009) Plastforum

Til toppen