Genbrug lukker plastkredsløbet

14 december 2020


IKEM, innovations- og kemiindustrierne i Sverige, repræsenterer svenske og udenlandsk ejede virksomheder og har en vision om bæredygtig vækst: at udvikle industrielle løsninger på de globale samfundsmæssige udfordringer. IKEM påpeger, at plast er et godt miljøvalg på de fleste områder, hvor det anvendes i dag. Men vi er også nødt til at lukke kredsløbet og sørge for, at al plast genanvendes, samt øge andelen af fornybare råstoffer og få en acceptabel affaldshåndtering i alle lande for at stoppe udsivningen til miljøet.

Man vælger plast, fordi det bidrager til øget ressourceeffektivitet og lavere udslip af drivhusgasser. Nogle vigtige miljøaspekter er eksempelvis, at plast mindsker madspild, reducerer mængden af anvendt materiale og gør biler lettere og huse mere energieffektive. Derudover har plast muliggjort teknologisk udvikling inden for blandt andet vedvarende energi som f.eks. vindkraft og solceller, siger Henrik Oxfall, som er ansvarlig for plastforarbejdningsspørgsmål hos IKEM.

Han forklarer, at vindmøller kan opnå en højere virkningsgrad, da rotorbladene kan gøres større takket være plastkompositter, der både er lette og meget holdbare. Der forskes også i at udvikle solceller og batterier i plast, som vil være væsentligt billigere, lettere og mere fleksible end de nuværende batterier og solceller.

Omkring 40 procent af plasten anvendes som emballage. Plast er så populært til dette anvendelsesområde, fordi det har en række gode egenskaber. Det er eksempelvis alsidigt, stærkt, let, stabilt, uigennemtrængeligt og enkelt at sterilisere.

Eftersom plast er så let, er det både nemmere at håndtere i hele produktionskæden og giver lavere udslip ved transport. Hvis den nuværende plastemballage blev udskiftet med alternative emballagematerialer, ville CO2-udledningen blive fordoblet. Men det er vigtigt at understrege, at plast bruges til meget andet end emballage. I gennemsnit består en bil af ca. 100 kilo plast, hvilket svarer til 12-15 procent af bilens vægt. Plasten giver dermed en vægtbesparelse på mellem 200 og 300 kilo i forhold til tidligere materialer, siger Henrik.

Han tilføjer, at plast er en forudsætning for et ressourceeffektivt og bæredygtigt samfund. Hvis man konsekvent skulle erstatte det med andre materialer, ville udledningen af drivhusgasser stige med ca. 60 procent, og produkternes vægt med ca. 270 procent.

PILOTANLÆG TIL GENVINDING

I efteråret 2018 fik Sverige ansvaret for den internationale arbejdsgruppe til genvinding af plast i ISO. Der er stor interesse i dette både i Sverige og på globalt plan. Standardiseringsarbejdet er meget vigtigt, for at vi kan genbruge al plast, der stammer fra produkter af høj kvalitet.

I dag er logistikken vedrørende genvinding af plast ret fokuseret på emballagematerialer i forbrugerleddet. For at fremme genvinding har IKEM stået for et projekt hos Det Kongelige Svenske Akademi for Ingeniørvidenskaber (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien), som handler om at skabe en platform til ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi for hele plastområdet i Sverige.

Vi har oplevet et stort engagement og en bred opbakning fra IKEM’s medlemsvirksomheder, erhvervslivet, forbrugsvareindustrien,  enbrugsindustrien, energisektoren, den finansielle sektor og akademiet, fortæller Henrik.

Nu fortsætter arbejdet, blandt andet med at udvikle et pilotanlæg til kemisk genvinding i Sverige.

I et plastgenvindingsanlæg genvindes plasten på kemisk vis. Det er et vigtigt supplement til mekanisk genvinding, som gør, at vi kan genbruge al plast og dermed reducere CO2-udslippet med op til en million tons om året. Det svarer til to procent af Sveriges CO2-udledning, fortæller Henrik.

Et plastgenvindingsanlæg gør det også muligt for virksomheder at få adgang til tilstrækkeligt mange genvundne råmaterialer. For at starte et plastgenvindingsanlæg i Sverige er der behov for en række tiltag, herunder en gennemgang af lovgivningen, investeringer i form af forskningsstøtte og flagskibsinitiativer.

Læs mere om gop, plast og genbrug

Til toppen