Bærekraft for gop

GOPS ADMINISTRERENDE DIREKTØR OM BÆREKRAFT

gop har fylt 50 år, og vi kan se tilbake på alt som har gjort selskapet til hva det har blitt. Men vår viktigste oppgave ligger fortsatt foran oss. Vi skal ikke lene oss tilbake og være fornøyde. I gops DNA har det alltid vært et mål om å skape et selskap som kontinuerlig vokser og utvikles. Vi skal bidra til å lede utviklingen.

For å gjøre det må vi ruste oss for fremtiden. En bærekraftig fremtid. For oss som plastleverandør, er produktutvikling og resirkulering viktige brikker i arbeidet, samtidig som vi har et økonomisk og sosialt ansvar som et skandinavisk selskap.

Vi vil arbeide for å sikre en åpen dialog med kunder, leverandører, offentlige myndigheter og ansatte. Slik at vi sammen tør å alltid stille spørsmål, utvikle og forbedre bransjen vår, oss selv som selskap, produktene vi tilbyr og organisasjonen vår. Nå arbeider vi for at fremtiden skal bli enda bedre.

Petra Carnbäck

Administrerende Direktør, gop

Til toppen