gop holder kjeden ubrutt med FSC®-sertifisering

11 april 2023

Nu tar vi et viktig skritt i vårt fortsatte arbeid med miljø- og bærekraftspørsmål ved å bli FSC-sertifisert. En viktig milepæl for oss da sertifiseringen gjør at vi kan garantere at gops papirbaserte produkter kommer fra bærekraftig og sosialt  ansvarlig skogbruk. Foreløpig inkluderer dette produkter fra SWEDBOARD® och DISPA®, men sertifiseringen åpner for å utvide med ytterligere produkter i fremtiden.

– For gop er det ekstremt viktig at vi bidrar og tar vår del av ansvaret i disse globale spørsmålene. FSC-sertifiseringen stiller store krav til oss, og det faktum at vi gjør dette arbeidet innenfor alle våre selskaper i Sverige, Norge og Danmark viser at vi tar spørsmålet om bærekraft på største alvor. For oss er det viktig å bidra til en positiv utvikling på dette området.
Rasmus Mälarborn, Nordic Commercial Manager  gop.

– Interessen og etterspørselen etter bærekraftige produkter er stor. Å opptre bevisst og ansvarlig i disse sakene blir en stadig viktigere faktor for å være konkurransedyktig i markedet. Med sertifiseringen kan både kunder og partnere føle seg trygge på at vi sikrer en ubrutt sporbar kjede. Det er sammen vi kan skape gjennomslag og legge forholdene til rette for en bærekraftig fremtid,
Morten Dalby, Country Manager gop Norge.

gop innehar FSCs sporbarhetssertifisering i henhold til Chain of Custody,som er en viktig del av å garantere en ubrutt sporbar kjede til kundene.
Certificate registration code: NC-COC-072044, FSC Trademark License Code: FSC C186354.

”FSC står for Forest Stewardship Council® og er en uavhengig, internasjonal medlemsorganisasjon som jobber for miljøvennlig, sosialt ansvarlig og økonomisk levedyktig bruk av verdens skoger, gjennom sitt sertifiseringssystem FSC.

Sertifiserte selskaper følger FSCs regler(standarder) for skogbruk og sporbarhet. De som følger reglene kan merke produktene sine med FSC-varemerket. FSC-merket lar forbrukere og bedrifter velge treprodukter som kommer fra ansvarlig skogbruk, det vil si skogbruk som tar hensyn til mennekesker og miljø.

Skogen gir oss rent vann, frisk luft og bidrar til å bremse den globale oppvarmingen. Det gir mat, medisiner og viktige naturressurser som tømmer og papir. Ansvarlig skogbruk sørger for at skogen også kan gi disse fordelene på lang sikt. De som deltar i FSC ønsker å bidra frivillig til dette».

Les mer om FSC: FSC Norge – Forest Stewardship Council | Forest Stewardship Council

Til toppen