Plast i et bæredygtigt samfund

Plast er et ressourceeffektivt materiale, der gør nytte i samfundet, f.eks. i emballage for at reducere madspild, producere lettere biler og andre transportmidler samt for at sikre mere energieffektive huse eller vedvarende energi.

Der findes mange forskellige typer plast med forskellige egenskaber. Nogle plasttyper er formbare og bløde. Andre er hårde og ekstremt slagfaste. Nogle plasttyper kan tåle at stå ude i årevis, og andre kan tåle skrappe kemikalier. Nogle plasttyper smelter ved lave temperaturer, mens andre kan bruges i motorer og andre meget varme miljøer. Derudover er plast let at bearbejde i komplekse former, hvilket øger designmulighederne og letter fremstillingen af produkterne.

Plast produceres på tre forskellige måder:

Branchen udvikler sig hele tiden, og det tyske miljøinstitut IKEM forudser, at mere og mere plast på sigt vil blive fremstillet af genanvendt eller biobaseret plast.

I Skandinavien genanvendes ca. 40% af den brugte plast i øjeblikket i nye plastprodukter. Resten genanvendes til el og fjernvarme. I Skandinavien havner en meget lille del af plasten i miljøet som følge af udsmidning og slitage.

I gop ønsker vi at bidrage til øget genanvendelse og et stærkere cirkulært kredsløb for plast. Vi tilskynder til øget samarbejde i værdikæden samt indførelsen af nye løsninger og tiltag, der skal øge genanvendelsen af plast. Det gør vi bl.a. ved at stille højere krav til vores leverandører og tydeliggøre i vores kommunikation, hvilke af vores materialer der kan genanvendes. Vi tilbyder også flere alternativer, som er fremstillet af genbrugsmateriale.

KILDER: Plasts rolle i samfundet (2019), IKEM

Stay in the loop – Please recycle

Plast er for værdifuldt til at blive smidt væk. Et kilo genanvendt plastemballage giver op til to kilo lavere CO2-udledninger. Plastemballage kan genanvendes mekanisk op til 6-7 gange, hvorefter det er bedre at genanvende det kemisk. Skandinavien ligger i top i EU, når det gælder genanvendelse af plast. Vi har dog stadig et stort arbejde foran os.

De fleste plasttyper kan genanvendes. Plasttypen klassificeres ved hjælp af et tal mellem 1 og 7 og O for Other (Øvrige). Genanvendte materialer betegnes med et R.

Vil du vide mere om vores materiale? Så kontakt os for at høre mere.

Genbrug af plast

Polyethylentereftalat
PET eller PETE

Polyethylenterephthalat (PET) er en af de mest anvendte plastmaterialer og findes i produkter som dåser og plastflasker. PET kan genanvendes både mekanisk og kemisk.

Læs mere om PET her.

Polyethylen med høj densitet

PE-HD eller HDPE

Polyethylen med høj densitet er let at genanvende, enten som materiale i nye produkter eller som energi. Energiindholdet er på niveau med olie, og polyethylen skader ikke miljøet ved forbrænding.

Læs mere om PEHD her.

Polyvinylklorid

PVC eller V

PVC kan fint genanvendes. Genanvendelse anbefales som det første, energigenindvinding som det næste og deponering som sidste udvej. Ved forbrænding kan der frigives usunde blødgørere samt dioxin og saltsyre afhængigt af tilsætningsstofferne i plasten.

Læs mere om PVC her.

Polyethylen med lav densitet

LDPE eller PEBD

Polyethylen med lav densitet er let at genbruge, enten som materiale i nye produkter eller som energi. Energiindholdet er på niveau med olie, og polyethylen skader ikke miljøet ved forbrænding.

Læs mere om LDPE her.

Polypropylen

PP

Polypropylen kan fint genanvendes. Under forbrændingen dannes der kun kuldioxid og vand.

Læs mere om PP her.

Polystyren

PS

Polystyren nedbrydes ikke i naturen og bør genanvendes. Både almindelig og skummet PS kan genanvendes og anvendes i enklere produkter. Under forbrændingen dannes der kuldioxid og vand.

Læs mere om PS her.

Øvrige plasttyper*
O eller Other

  • ABS kan fint genanvendes.
  • PMMA/akryl er et materiale, der fint kan genanvendes. Genanvendelse anbefales som det første og energigenindvinding som det næste, da der kun dannes kuldioxid og vand under forbrændingen.
  • Polyamid kan genanvendes både mekanisk og kemisk.
  • Polykarbonat kan gen anvendes både mekanisk og kemisk.

Læs mere om vores øvrige plasttyper her.

*bl.a. PMMA/akryl, ABS, GRP/glasfiber, polyamid (nylon) og polykarbonat

KILDER: Plasts rolle i samfundet (2019), IKEM; Værd at vide om plast 12 (2009), Plastforum

Til toppen