Kvalitets- och miljöpolicy

Verksamhet

gop AB levererar plasthalvfabrikat i skivform för industriella applikationer samt kompletterande plastprodukter till industri, bygghandel och byggföretag. Som ett led i vår strävan att möta både interna och externa krav har vi valt att införa ett ledningssystem för kvalitet och miljö enligt kraven i SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015.

Förhållningssätt

Våra produkter och tjänster skall representera marknadsledande teknik och kvalitet inom varje aktuellt segment samt tillgodose våra kunders krav på tillgänglighet, sortiment, applikationsrådgivning och teknisk service. Vi skall arbeta långsiktigt med vår marknadsföring och eftersträva goda affärsrelationer med våra kunder. Med kvalificerad personal och marknadsledande leverantörer skall vi uppfattas som ett kvalitets- och miljömedvetet företag med stora resurser och specialkompetens inom vårt produktområde.

Vår miljöpåverkan

Vår direkta miljöpåverkan är den energi- och materialförbrukning samt avfallsgenerering som äger rum vid

våra anläggningar i Kungsbacka och Spånga. Vår indirekta miljöpåverkan är dels våra leverantörers varor

och på vilket sätt de tillverkas och transporteras samt dels på vilket sätt våra kunder använder varorna.

Vår kvalitets- och miljöpolicy innebär att:

SS-EN ISO 14001:2015.

Petra Carnbäck

VD

Kungsbacka, 2018-02-14

Till toppen