PA/Nylon

Nylon er den mest benyttede konstruksjonsplasten i Europa. Materialet er karakterisert ved lav friksjon, sammen med høy slitefasthet og styrke.

PA / Nylon

Nylon er den mest benyttede konstruksjonsplasten i Europa. Materialet er karakterisert ved lav friksjon, sammen med høy slitefasthet og styrke.

Til toppen