Plast i ett hållbart samhälle

Plast är ett resurseffektivt material som gör nytta i samhället, till exempel i förpackningar för att minska matsvinn, för producera lättare bilar och andra transportmedel, för att skapa energisnålare hus eller förnybar energi.

Det finns en mängd olika plaster med varierande egenskaper. Vissa plaster är formbara och mjuka. Andra är hårda och extremt slagtåliga. En del plaster tål att stå ute i flera år och andra kan utsättas för starka kemikalier. Vissa plaster smälter vid låga temperaturer, andra kan användas i motorer och i andra mycket heta miljöer. Dessutom är plasterna lätta att forma till komplexa former vilket ökar designmöjligheterna och underlättar tillverkningen av produkterna.

Plast tillverkas på tre olika sätt:

Branschen är under ständig utveckling, IKEM förutspår att på sikt kommer allt fler plaster att tillverkas av återvunnen eller biobaserad plast.

I Skandinavien går för närvarande ca 40% av den förbrukade plasten till materialåtervinning för att bli till nya plastprodukter. Resten energiåtervinns till el och fjärrvärme. I Skandinavien hamnar en mycket liten del i miljön genom nedskräpning och slitage.

Vi på gop vill bidra till en ökad materialåtervinning och starkare cirkulära flöden för plast. Vi uppmuntrar till ett ökat samarbete i kedjan, nya lösningar och åtgärder för ökad plaståtervinning. Det gör vi bland annat genom att ställa högre krav på våra leverantörer samt att i vår kommunikation förtydliga vilka av våra material som går att återvinna. Vi erbjuder även flera alternativ av produkter som tillverkas av redan återvunna produkter.

KÄLLOR: Plasternas roll i samhället (2019) IKEM

Stay in the loop – Please recycle

Plast är för värdefullt för att slängas bort. 1 kilo återvunna plastförpackningar ger upp till 2 kilo mindre koldioxidutsläpp. Plastförpackningar kan återvinnas mekaniskt upp till 6-7 gånger innan det är bättre att kemiskt återvinna dem. Skandinavien intar en topplacering inom EU när det gäller återvinning av plast. Vi har fortfarande ett stort jobb att göra.

De flesta plastsorter går att återvinna. Plastsorten identifieras genom siffrorna 1-7 och O för Other. För återvunna material sätts ett R framför förkortningen.

Vill du veta mer om vårt material? Kontakta oss så berättar vi mer!

Återvinning av plast

Polyetylentereftalat
PET eller PETE

Polyetentereftalat (PET) är en av de absolut mest använda plasterna och förekommer i produkter som burkar och plastflaskor. PET kan återanvändas både mekaniskt och kemiskt.

Läs mer om PET här

Högdensitetspolyeten
PE-HD eller HDPE

Högdensitetspolyeten är lätt att återvinna, antingen som material i nya produkter eller som energi. Energiinnehållet är i klass med olja och polyeten går bra att bränna.

Läs mer om PEHD här

Polyvinylklorid
PVC eller VINYL

PVC går utmärkt att återvinna. Materialåtervinning rekommenderas i första hand, energiåtervinning i andra och deponi i sista hand. Vid förbränning kan ohälsosamma mjukgörare samt dioxin och saltsyra frigöras beroende på tillsatser i plasten.

Läs mer om PVC här

Lågdensitetspolyeten
LDPE eller PELD

Lågdensitetspolyeten är lätt att återvinna, antingen som material i nya produkter eller som energi. Energiinnehållet är i klass med olja och polyeten går bra att bränna.

Läs mer om LDPE här

Polypropylen
PP

Polypropylen går utmärkt att återvinna. Vid förbränning av PP bildas endast koldioxid och vatten.

Läs mer om PP här

Polystyren
PS

Polystyren bryts inte ned av naturen och bör återvinnas. Både vanlig och skummad PS kan återvinnas och användas i enklare produkter. Vid förbränning bildas koldioxid och vatten.

Läs mer om PS här

Övriga plaster*
O eller Other

  • ABS går utmärkt att återvinna.
  • PMMA/Akryl är ett material som går utmärkt att återvinna. Materialåtervinning rekommenderas i första hand och energiåtervinning i andra eftersom endast koldioxid och vatten bildas vid förbränning.
  • Polyamid kan återanvändas både mekaniskt och kemiskt.
  • Polykarbonat kan återanvändas både mekaniskt och kemiskt.

Läs mer om våra övriga plaster här

*bla. PMMA/Akryl, ABS, GRP/Glasfiber, Polyamid (nylon) och Polykarbonat

KÄLLOR: Plasternas roll i samhället (2019) IKEM; Värt att veta om Plast 12 (2009) Plastforum

Till toppen